Klienti

Dažādas darbības jomas, atšķirīgi mērķi un uzdevumi, atšķirīgas mērķa auditorijas.
Vienojošais – kvalitatīvs un atbildīgs Know House ieguldījums!

Jūsu biznesa spēkstacija

Profesionālās zināšanas un pieredze, virzība uz klienta mērķiem un iedarbīgākie risinājumi ikvienai uzņēmējdarbības nozarei.

Vadošie konsultanti

Teicama konsultantu un tehnisko darbinieku komanda,
kas spēj no A līdz Z attīstīt un pārvaldīt jebkuru ... gandrīz jebkuru uzņēmējdarbības jomu!

Resursi

sadarbībā ar www.apkalns.lv

Know House

Elizabetes iela 91/93-14
Rīga, Latvija, LV-1050

tālrunis: +371 2929 4053
e-pasts: office@knowhouse.lv